Velkommen til SynlighetsChallenge Dag 2

Se videoen. Bruk de endringene du liker. Gjør endringene på din  Facebookside:
Du får mer synlighet, snakker mer direkte til målgruppen og får et helhetlig design på alt du gjør.

play