Dine BrandingArketyper Quiz

Svar på alle spørsmålene for å få vite din Signatur BusinessArketype og din påvirkende BusinessArketype

 13%

Page 1 of 8

1. Jeg elsker tanken på transformasjon
 
 
 
 
 
2. Jeg tror på at regler er til for å brytes
 
 
 
 
 
3. Menneskeverd er viktig for meg
 
 
 
 
 
4. Mine produkter/tjenester tilbyr variasjon og mange valg
 
 
 
 
 
5. Jeg føler meg ofte isolert fra andre mennesker
 
 
 
 
 
6. Menneskerettigheter er viktig for meg
 
 
 
 
 
7. Spiritualitet er viktig for meg i businessen og i livet generelt
 
 
 
 
 
8. Jeg vil heller gjøre ting på min måte enn å bli populær
 
 
 
 
 
9. Vennene mine er en viktig del av livet mitt
 
 
 
 
 
10. Jeg elsker å se en situasjon på en ny måte eller tilby et annet perspektiv
 
 
 
 
 
11. Mine produkter/tjenester står for noe radikalt eller annerledes istedenfor å gli inn i det som finnes
 
 
 
 
 
12. Det er viktig for meg å skape relasjoner og fellesskap
 
 
 
 
 
13. Jeg tror på flaks (plutselig heldige omstendigheter)
 
 
 
 
 
14. Mine produkter/tjenester gjør at folk føler trang til å gjør opprør mot det bestående
 
 
 
 
 
15. Jeg vil mye heller jobbe sammen med noen enn alene