Velkommen til SynlighetsChallenge Dag 3

Se videoen. Bruk de endringene du liker. Gjør endringene på din  Facebookprofil
Du får mulighet til å snakke direkte til målgruppen din, og kan trekke mer synlighet til Facebooksiden

play