Transformer dine Arketyper 2023

Finn dine unike styrker og talenter. Business kommer innenfra!

Kursstart mandag 15. mai kl 10.00
En sommer full av rått, morsomt, inspirerende kurs for deg som vil finne
dine spesielle styrker og bryte gjennom dine begrensende overbevisninger slik at du får bedre business og rikere liv

Du får være med på et intuitivt, spirituelt, mentalt og praktisk kurs
der du knuser begrensende overbevisninger og finner DIN indre stemme

Dette får du i kurset


En full sommer med personlig oppfølging i gruppe

Møter på Zoom hver mandag kl 10.00
der du får undervisning i et tema, og kan stille spørsmål og følge opp din egen prosess

Facebookgruppe. Hemmelig, låst og lukket.
Du kan stille spørsmål, få kommentarer og spørsmål tilbake.
Videoer. Lydfiler. Oppgaveark. Sjekklister.

Hva du kan forvente

  • Du vil finne minst 3 av dine personlige Arketyper
  • Du lærer hvordan du kan bruke Arketypene dine
  • Du lærer hva som hindrer deg i å nå de målene du vil nå
  • Du får ideer, innsikter og AHAopplevelser hver eneste uke
  • Du får din egen arbeidsbok som blir ditt personlige arbeidsverktøy
  • Du oppdager sider ved deg selv du ikke visste at du hadde
  • Du blir stilt de spørsmålene ingen har stilt deg før
  • Du får trygghet til å ta i bruk styrkene dine

Du er KLAR for det neste kapittelet i businessen din og livet ditt, og du vil ha det NÅ!

Når du finner styrkene dine, endrer livet ditt seg
Når du bryter gjennom de begrensende overbevisningene dine og bruker styrkene dine endrer ALT seg

DINE PERSONLIGE ARKETYPER 
finn styrkene dine - finn livsoppgaven

Det er gjennom Arketypene du finner dine sanne styrker

8 signaturarketyper
4 arketyper for overlevelse

Finn din spesielle kombinasjon av styrker, evner og talenter
Finn din SUPERpower

Finn ut hvordan du bruker dine arketyper

Finn ut hvordan arketypene hjelper deg med å ta gode valg

Øk frekvensen på dine personlige arketypene

8 signaturarketyper
4 arketyper for overlevelse

Finn din spesielle kombinasjon av styrker, evner og talenter
Finn din SUPERpower

Finn ut hvordan du bruker dine arketyper

Finn ut hvordan arketypene hjelper deg med å ta gode valg

Øk frekvensen på dine personlige arketypene

Kursmodulene

Modul 1 uke 1

Velkommen og innledning
Du får arbeidsboken du skal ha gjennom hele kurset
Dine 2 - 4 viktigste Arketyper akkurat HER og akkurat nå

Modul 1 uke 2

Arketypeboken og arbeidsheftet
Dine 2 - 4 viktigste Arketyper akkurat HER og akkurat nå

Modul 1 uke 3

Fordypnings og catch-up uke
Tid til oppgaver og organisering av notater

Modul 2 uke 4

Vi gjennomgår hvordan du kan bringe dine
2 - 4 fremste arketyper til en høy frekvens

Modul 2 uke 5

Vi gjennomgår hvordan du kan overkomme utfordringene i dine  2 - 4 fremste arketyper

Modul 3 uke 6

Dine neste Arketyper.
Hva betyr de akkurat nå?

Modul 3 uke 7

Din arketypehistorie - påvirkninger utenfra
Tidslinjen. Hva skjedde når

Modul 4 uke 8

Arketypehjulet

Modul 4 uke 9

Arketypehjulet

Modul 4 uke 10

Avslutning og veien videre

Bonus


Ulike typer bonuser ettersom de trengs.

De Fire Store - Tilgivelse - Selvfølelse - Manifestering


Hva tidligere kunder sier om kurset

Sandie Carol Dougnac

Billedkunstner, Street Art Kunstner, coach for kunstnere

Sandie med hesten

Å finne Arketypane mine, har hjulpe meg til å både roe ned og kjenne innover på ting som er viktige i livet mitt, og til å få fart på ting og handle! Dette gjeld både privat og i business.

Eg opplevde vanskelege ting i livet mitt og følte at Arketypekurset hjalp meg å sjå klarare.

Somarkurset med Jamie og dei andre kurs-deltakarane ga meg en nydeleg reise inn i ArketypeUniverset. Det var ei flott og støttande gruppe.

Det som endra seg mest, er at eg no er svært bevisst på egenkjærleik, grense-setjing og det å ta ansvar for mitt eige liv. 

I dag hjelper til dømes KunstnarArketypen meg til å leve ut businessen min på eit høgt energetisk nivå, der eg kan selgje kunsten min, ta imot 1:1 kunstcoaching-elevar og halde kunstretreats i Paris.